52um

-między 51um, a 53um-

Praca z niepełnosprawnymi

Do niedawna niepełnosprawność kojarzyła się z problemem, trudnością nawet w najbardziej prostych czynnościach.

Dzisiaj to podejście się zmienia dzięki licznym kampaniom społecznościowym, które mają na celu uświadomienie społeczeństwu, że osoba niepełnosprawna nie jest mniej wartościowa.

Chodzi również o dostosowanie wielu miejsc tak by mogły z nich korzystać osoby niepełnosprawne, szczególnie fizycznie.

Praca z osobami niepełnosprawnymi wcale nie musi być ani trudna ani problematyczna.

Jeśli chodzi o pracę z punktu widzenia pracodawcy czy współpracownika to niepełnosprawni są zatrudniani w takim profilu, który odpowiada ich kompetencjom.

Jeśli zaś chodzi o pracę z niepełnosprawnymi z punktu widzenia opiekuna to ten posiada odpowiednie przygotowania merytoryczne jak pracować z osobą niepełnosprawną, jak stymulować jego rozwój.

Oczywiście niepełnosprawność intelektualna jest trudniejsza niżeli ta fizyczna i bardziej polega na obecności, ćwiczeniach czy „zabawie”, ale zajmują się tym fachowcy, którzy muszą posiadać nie tylko wiedzę, ale wyjątkowe cechy osobowości.

chwytaki do płyt warstwowych pomoc przy odszkodowaniach www.jacekblawut.pl