52um

-między 51um, a 53um-

Historia curlingu

Curling jest sportem, który nie cieszy się w naszym kraju większą popularnością – z pewnością, można go określić mianem dyscypliny niszowej. Chociażby z tego powodu warto powiedzieć kilka słów o jego historii. Co ciekawe, curling został wymyślony już w średniowieczu. Pierwsze wzmianki na jego temat pochodzą aż z XVI wieku, a konkretnie z 1511 roku, kiedy to po raz pierwszy w literaturze pojawiła się wzmianka o kamieniach puszczanych na lodzie.

Za ojczyznę omawianej dyscypliny uznaje się przeważnie Szkocję, jednak stosunkowo szybko pojawiła się ona również na terenie Niderlandów. Samo słowo „curling” pochodzi z języka szkockiego. Zanim otrzymał on taką elegancką nazwę, mówiono na niego „rycząca gra” (do tej pory tak mówią na niego Szkoci). Współcześnie w curlingu używa się kamieni specjalnie wykonanych na potrzeby tej gry, ale przez długie lata gracze posługiwali się głazami wyłowionymi z dna rzeki, które były oszlifowane przez wodę.

Z czasem zaczęto je jednak obrabiać, żeby gra w mniejszym stopniu opierała się na szczęściu.

łuki bloczkowe